“МИШЭЭЛ” ХХК нь 2017онд байгуулагдан БНСУ-ын Хунам, Туншин, Эмэгтэйчүүдийн их сургууль, Мокпо үндэсний их сургуулиудийн албан ёсны төлөөлөгчийн эрх бүхий хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаар  Монголын ирээдүй болсон оюутан залуучуудыг Азийн хөгжингүй оронд сурах боломжийг нээх зорилготой,  боловсрол зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.  Одоогоор оюутан зуучлал, Солонгос хэлний сургалт, баталгаат орчуулгa,  эмчилгээ эрүүл мэнд, аялал жуулчлалын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн Улаанбаатар хот, Эрдэнэт хот, Дархан хот, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын БСУГ болон ЕБС-иудтай  уулзаж ахлах ангийн сурагчдыг  мэргэжил сонголтын мэдээллээр хангах, сургуулиудтай танилцах, багш солилцох чиглэлээр хамтарч ажиллаж байна. Түүнчлэн  Эрдэнэт хот болон Дархан хотуудад албан ёсны төлөөлөгчийн газраа нээж  үйл ажиллагаа тасралтгүй идэвхитэй явуулж байна.

 

Мэдээлэл алга байна.