JDU.mn Мишээл төв - БНСУ-ын Өмнөд бүс болох Мукпу хотод байрлалтай улсын цэргийн их сургууль

Мишээл төв - БНСУ-ын Өмнөд бүс болох Мукпу хотод байрлалтай улсын цэргийн их сургууль

БНСУ-ын Өмнөд бүс болох Мукпу хотод байрлалтай Мукпугийн Улсын Усан Цэргийн Их Сургууль нь далайн тээвэр, далайн бүтээгдэхүүн, хөлөг онгоц үйлдвэрлэл зэрэг онцлох салбаруудаар тусгай мэргэжилтэн бэлтгэдэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Улсын тэргүүлэх чиглэлийн Их Сургууль юм

Давуу тал
- Цахим визтэй
-Нийт төгсөгчдийн 84.1% ажлын байраар хангагдсан
-Дасгал сургуулилт хийх сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
-Олон улсад ажиллах боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор Англи хэлний TOFEL, TOEIC-т бэлдэж, хичээлийн программд тусгаж өгсөн байдаг

Онцлох анги
 Далай судлал
 Олон улсын далайн тээвэр
 Далайн мэдээлэл холбоо технологи
 Хөдөлгүүрийн систем, инженерийн анги
 Инженерийн анги
Далайн цагдаагийн анги
 Усан цэргийн анги
 Мэдээлэл технологийн инженер
 Далайн биохимийн инженер
 Усан онгоц угсралт, үйлдвэрлэл

Хэлний бэлтгэлийн хичээл эхлэх хугацаа :2019.12.15
1 улирлын төлбөр -1,300,000 вон /төлбөрөө 1 жилээр авна/
Дотуур байр, хоол - 1,800,000вон/1 жилийнх /
Магистрт үндсэн ангидаа ороод сар бүр 1 сая воны тэтгэлэгтэй

№: 742 Төрөл: