JDU.mn Мишээл төв - Албан ёсны төлөөлөгч
JDU.mn Мишээл төв - Албан ёсны төлөөлөгч
JDU.mn Мишээл төв - Албан ёсны төлөөлөгч

Мишээл төв - Албан ёсны төлөөлөгч

БНСУ-ын

Хунам

Туншин Эмэгтэйчүүдийн их сургууль

Мокпо үндэсний их сургуулиудийн

албан ёсны төлөөлөгчийн эрх бүхий хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаар  Монголын ирээдүй болсон оюутан залуучуудыг азийн хөгжингүй оронд сурах боломжийг нээж боловсрол зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

№: 738 Төрөл: